گروه هنری گچبری نوین

مجری گچبری دستی کلاسیک. گچکاری و ابزار ساختمان

گروه هنری گچبری نوین

مجری گچبری دستی کلاسیک. گچکاری و ابزار ساختمان

 • ۰
 • ۰

گچبری از هنر های وابسته به معماری است.

گچبری نیز مانند دیگر هنرها در ادوار و مناطق مختلف شیوه وروش مخصوص به خود راداشته است .

مصالح به کار رفته در این هنر زیبا گچ می باشد از این رو این را هنر گچبری نامیده اند.هنر گچبری

 

از آنجایی که گچ دارای خاصیت های چسبندگی - شکل پذیری و رنگ مطلوب میباشد کار با آن نسبت به مصالح دیگر آسان تر است 

و از طرفی این  مصالح (گچ)فراوان است و قیمت آن نیز ارزان محسوب میشود.به همین دلیل کار برد زیادی در هنر ی تزئینی و مجسمه سازی دارد.

پیشینه گچ:

تاریخ ساخت گچ پیش از ساخت  خشت و آجر بوده است.

گچ یکی از مصالح اصلی در بناهای قدیمی دنیا محسوب میشود .

 • ۰
 • ۰

گچبری پذیرایی

گچبری سقف سالن

اجرای ستون و سرستون گچی

قاب دیوار ی

گچبری پذیرایی

 • ۰
 • ۰

مقرنس

گچبری سنتی 

گچبری آثار باستانی

گچبری دستی 

گچکار ی ساختمان

 • ۰
 • ۰

گچبری موطیف 

گچبری گل رز

گچبری دستی سقف پذیرایی

گچبری قاب سازی دیوار 

گچبری مدرن 

موطیف رز

 • ۰
 • ۰

گچبری کلاسیک سقف

گچبری سقف پذیرایی

گچبری دستی سقف 

گچبری سقف پذیرایی

 • ۰
 • ۰

گچبری موطیف

گچبری دستی

گچبری نورمخفی 

گچبری کلاسیک

گچبری مدرن

گچبری ورق طلا

 • ۰
 • ۰

گچبری سقف

تزئینات داخلی ساختمان

مدلهای گچبری سقف پذیرای

گچبری دستی کلاسیک

گچبری حاشیه سقف

 • ۰
 • ۰

گچبری موطیف

گچبری موطیف

گچبری مدرن و کلاسیک

گچکاری ساختمان

انواع مدلهای قاب سازی

گچبری سقف و نورمخغی

 • ۰
 • ۰

گچبری حاشیه سازی 

اجرای گچبری و ابزار 

گچکاری و سفید کاری

طراحی و اجرا

گچبری حاشیه سازی

 • ۱
 • ۰

گچبری نورمخفی

انواع مدلهای گچبری گل رونده 

مشاهده تصاویر گچبری 

گچبری نورمخفی

 • ۱
 • ۰

گچبری موطیف

گچبری کلاسیک دستی

اجرای گچبری ساختمان

گچ کاری  و ابزار پتینه و نقاشی

 گچبری موطیف